Vyjádření k aktualnímu stavu Top Sky (THALES)

České sdružení řídících letového provozu CZATCA v souvislosti s vyjádřením státního podniku Řízení Letového Provozu, týkajícího se posledního výpadku radarového přehledového systému Top Sky, prohlašuje:

 

 CZATCA od začátku výcviku a implementace nového systému Top Sky upozorňuje na nedostatečnou provozní připravenost a otestování tohoto systému, která se projevuje velkým množstvím chyb a nežádoucích projevů, což velmi komplikuje řídícím letového provozu práci. Z tohoto důvodu CZATCA souhlasila s nasazením do živého provozu jen při snížené kapacitě vzdušného provozu. Jednou z podmínek však bylo také ujištění, že systém Top Sky je vysoce spolehlivý a stabilní.

  Dne 15.6. došlo již k třetímu kompletnímu výpadku zobrazení systému Top Sky, přestože výrobce Thales před týdnem konstatoval, že příčina dvou předchozích je již známa a chyba odstraněna dodanou opravou. V tomto kontextu nesdílíme přesvědčení výrobce a managementu ŘLP ČR, s.p., že tentokrát bude avizovaná oprava úspěšná.

  Již poněkolikáté byli řídící letového provozu nuceni zajištovat požadovanou úroveň bezpečnosti letového provozu v podmínkách, které se neslučují s nároky na takto profesionální a sofistikované stanoviště, a kdy tento deficit byl suplován pouze jejich enormním osobním nasazením.

  Za těchto okolností řídící letového provozu ztrácí v tento systém důvěru a vyzývá management podniku a dozorový úřad k přezkoumání, zda platí, při nasazení deklarovaný, stupeň stability a bezpečnosti.